< frontlinie   < mijn werk

Baggerspeciedepots (1992)

Voorlichtingsbrochure voor omwonenden van nieuw in te richten depots voor vervuilde bagger

Geschreven in opdracht van de Stichting Natuur en Milieu en de Chemiewinkel van de Universiteit van Amsterdam

Baggerspeciedepots