< frontlinie   < mijn werk

Verzorgen van cursussen

Stichting Reinwater
Cursus over watervervuiling voor het voortgezet onderwijs (1993)

Raad voor Jeugdbeleid
Cursus schrijven, vormgeving en illustratie voor schoolkrantredacties, thema Participatie(1989)

Volkshogeschool Bergen
Zomercursus graphic design, illustration and photography (1987)