Vormgeving     


Vormgeving, eindredactie en index Mighty Microbes, EDITORS: DR JOOP VAN DOORN, DR JOEN LUIRINK, PROF EMER BAUKE OUDEGA, PROF DR JOHN VAN DER OOST, DR LESLEY ROBERTSON, DR HENK SMIT, DR PETER WILLEMSEN. MANAGING EDITOR, IMAGE RESEARCH: DRS CLAUD BIEMANS, ISBN ISBN 978-90-816644-4-8, October 2017
Vormgeving, eindredactie en index Antoni van Leeuwenhoek, groots in het kleine, tweede vermeerderde en verbeterde druk.
JANTIEN BACKER, CLAUD BIEMANS, JOOP VAN DOORN, KLAAS KRAB, WILLEM REIJNDERS, LESLEY ROBERTSON, HENK SMIT, PETER WILLEMSEN, ISBN 978-90-816644-3-1
Bergeijk in oorlogstijd 1939 - 1945, ISBN 9789071567117, hardcover, kleurendruk, 440 pagina's, 60 hoofdstukken, 3 mei 2015.
ARTIKEL KEMPENPERS   ARTIKEL EIJCKELBERGH
Vormgeving en index De vogels van Kempenland in de negentiende eeuw, ISBN 9789081126939, mei 2014
Vormgeving, eindredactie en index Oude glorie van de Bergeijkse sigaar en spiritus, ISBN 9789071567100, mei 2014. Verkrijgbaar via johanbiemans.nl Artikel ED 5-5-2014
Vormgeving 't Schrijverke, door Johan Biemans, augustus 2013
Nieuwe vormgeving NEVAC blad, maart 2013  
Design Gouden kroon op VVV Bergeijk, oktober 2012
Ontwerp Everzwijnbeeldjes, J. de Vries, isbn 9789071567001. Uitgave Stichting Eicha, Bergeijk, augustus 2012 RECENSIE BRABANT CULTUREEL
Productie en vormgeving Leven in de kas, Een lessenserie over plantenteelt en -veredeling, voor 5-havo, NIBI  
Productie en vormgeving Ontwerpen van op de concept-contextbenadering gebaseerd biologieonderwijs, Kerst Boersma, NIBI  
Eindredactie en vormgeving Samenhang in natuurwetenschappelijk onderwijs voor havo en vwo, Stichting IOBT, februari 2011  
Nieuwe natuurkunde, advies-examenprogramma’s voor havo en vwo, productie en vormgeving boek/cd voor commissie NiNa, februari 2011  
Naar actueel, relevant en samenhangend biologieonderwijs, productie en vormgeving boek/dvd voor cvbo, februari 2011
 
Nieuwkomers, overlevers, gevangenen, wildgroeiers, en de morele overwinning van de mens op de wilde plant, expositie en boekje Goud voor Hout, Veemvloer, 25-30 september 2010
Excursie en fotoboekje Varens in Amsterdam, voor de Nederlandse Varenvereniging, 23 mei 2009
Fotoboekje Stoepgroente, juli 2009