Vormgeving     

Vormgeving en index De vogels van Kempenland in de negentiende eeuw, ISBN 9789081126939, mei 2014Vormgeving, eindredactie en index Oude glorie van de Bergeijkse sigaar en spiritus, ISBN 9789071567100, mei 2014. Verkrijgbaar via johanbiemans.nl Artikel ED 5-5-2014

Vormgeving 't Schrijverke, door Johan Biemans, augustus 2013

 

 

Nieuwe vormgeving NEVAC blad, maart 2013

Design Gouden kroon op VVV Bergeijk, oktober 2012

 

 

 

Ontwerp Everzwijnbeeldjes, J. de Vries, isbn 9789071567001. Uitgave Stichting Eicha, Bergeijk, augustus 2012 RECENSIE BRABANT CULTUREEL

Productie en vormgeving Leven in de kas, Een lessenserie over plantenteelt en -veredeling, voor 5-havo, NIBI

Productie en vormgeving Ontwerpen van op de concept-contextbenadering gebaseerd biologieonderwijs, Kerst Boersma, NIBI

Eindredactie en vormgeving Samenhang in natuurwetenschappelijk onderwijs voor havo en vwo, Stichting IOBT, februari 2011

Nieuwe natuurkunde, advies-examenprogramma’s voor havo en vwo, productie en vormgeving boek/cd voor commissie NiNa, februari 2011

Naar actueel, relevant en samenhangend biologieonderwijs,
productie en vormgeving boek/dvd voor cvbo, februari 2011

Nieuwkomers, overlevers, gevangenen, wildgroeiers, en de morele overwinning van de mens op de wilde plant,
expositie en boekje Goud voor Hout, Veemvloer, 25-30 september 2010

Excursie en fotoboekje Varens in Amsterdam, voor de Nederlandse Varenvereniging, 23 mei 2009

Fotoboekje Stoepgroente, juli 2009